Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Zapraszamy do studiowania na kierunku o profilu praktycznym!!!

AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Na tej stronie można znaleźć informacje dotyczące rekrutacji, programu studiów (w tym zakładane efekty kształcenia, plan studiów i karty przedmiotów), praktyk. Zamieszczone będą również materiały dydaktyczne oraz inne informacje związane z kierunkiem Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Script logo