Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Od roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Górnictwa i Geologii prowadzimy nowy kierunek studiów I stopnia o profilu praktycznym Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Rejestracja elektroniczna na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpocznie się 8 maja 2018 r.

Na tej stronie można znaleźć informacje dotyczące rekrutacji, programu studiów (w tym zakładane efekty kształcenia, plan studiów i karty przedmiotów), praktyk. Zamieszczone będą również materiały dydaktyczne oraz inne informacje związane z kierunkiem Automatyka i Informatyka Przemysłowa.

Script logo